09 373 87 80
  • Bekijk extra vermogen
Mechanische problemen veroorzaken grotere problemen

De basishouding van een tuner? Open staan voor andere ideeën.

De basishouding van een tuner? Open staan voor andere ideeën.

In historisch opzicht is tuning altijd een tamelijk gesloten circuit van insiders geweest. In het tijdperk van de carburateur hield het tunen van een auto vooral in dat het mechanische systeem van de auto geoptimaliseerd moest worden. In die dagen kostte het veel moeite en tijd om vakmanschap te verwerven. Het mag dan ook niet verbazen dat de meeste tuners er niet op gebrand waren hun kennis met anderen te delen.

Maar met de komst van elektronische regelsystemen voor de brandstofinspuiting en het motormanagement kunnen tegenwoordig ook minder ervaren liefhebbers hun auto met succes optimaliseren. Deze elektronica maakt namelijk een veel preciezere en constantere regeling mogelijk. Op voorwaarde dat de juiste parameters worden geprogrammeerd, is het eenvoudiger geworden om een hoger koppel, meer pk’s, een optimale mengselverhouding en een lager brandstofverbruik te realiseren.

Om alle mogelijkheden van deze nieuwe middelen optimaal te benutten, is het echter wel noodzakelijk om de horizon te verbreden en nieuwsgierig te zijn. Bereidheid om kennis op te doen en te delen met anderen is een eerste voorwaarde voor succes. Het heeft weinig zin om alles voor jezelf te houden; veel meer bereik je door samen te werken. Het is dan ook niet vreemd dat de beste tuners degenen zijn die het meest open staan voor anderen. Je moet jezelf regelmatig afvragen of de manier waarop je iets gewend bent te doen wel de beste is, of er geen betere en snellere manier bestaat. In dat geval is er ruimte voor vooruitgang en blijf je niet halsstarrig voorthobbelen op de bekende weg. Uiteindelijk hangt het slagen van een tuning namelijk af van de mate waarin de wetten van de natuurkunde en thermodynamica goed zijn toegepast.

Ook al heb je nog zo veel verstand van auto’s, je kunt nooit alles weten en ook de meest ervaren tuners merken steeds opnieuw dat ze bijleren en hun kennis moeten herzien. Een van de aantrekkelijkste aspecten van het tunen is om te zoeken naar nieuwe, snellere methoden voor het aanpakken van een bekend probleem, of om oorzaken van veelgemaakte fouten te achterhalen en op te lossen. Over het algemeen is een analyse van de mechanische parameters en dienovereenkomstige aanpassing van de software daarvoor voldoende.

Veel tuners hebben echter moeite met de complexiteit van moderne elektronische regelsystemen, die zoveel lagen bevatten dat het soms moeilijk is om er wijs uit te worden. Een veelgemaakte fout is bijvoorbeeld dat de verkeerde tabel wordt aangepast. In plaats van het beoogde resultaat te bereiken worden op die manier problemen veroorzaakt die moeilijk zijn thuis te brengen. Daarom is het essentieel om een consequente methode te ontwikkelen waarmee dergelijke vergissingen kunnen worden vermeden.

Als voorbeeld kan een verkeerde interpretatie van de kenmerken van verstuivers dienen. Dit is een van de meest voorkomende fouten. Veel tuners gaan er abusievelijk vanuit dat de karakteristiek van verstuivers lineair is. Meestal klopt dat echter niet. Verschillende typen verstuivers hebben elk een specifiek gedrag, vooral bij laag debiet. Aangezien tuningsoftware in belangrijke mate gebaseerd is op de toegevoerde brandstofhoeveelheid, is het van wezenlijk belang om in deze fase de juiste waarden in te voeren. Anders zullen er onvermijdelijk ernstige problemen ontstaan, bijvoorbeeld een verkeerd berekend volumetrisch rendement of luchtdebiet. Dit zet dan weer een kettingreactie van andere problemen in gang.

Het is aan te bevelen om eerst eens rustig de tijd te nemen voor het doorgronden van de principes van moderne voertuigelektronica en pas daarna te denken aan het ontwikkelen van een eigen tuningmethode. Een hele goede manier daarvoor is het observeren van een correct afgesteld fabriekssysteem, omdat deze systemen vaak tot stand zijn gekomen na een zorgvuldig en langdurig ontwikkelingsproces. Kijken hoe zo’n systeem de tabellen en kenvelden omzet in de praktijk kan heel veel verduidelijken. Tenslotte kan niemand een goede tuningmethode ontwikkelen zonder eerst de grondbeginselen te begrijpen. Ook daarom is het noodzakelijk leergierig te zijn.