09 373 87 80
  • Bekijk extra vermogen
Snel komen, snel gaan: ZEN-Tuning

Voor tuning eerst de mechanische problemen verhelpen

Voor tuning eerst de mechanische problemen verhelpen

Een auto met mechanische mankementen tunen is vragen om problemen. In het beste geval stel je hem verkeerd af doordat je uitgaat van de verkeerde aannames. Maar als je pech hebt wordt de motor te zwaar belast op de testbank en begeeft hij het onder de maximale testcondities. Het is daarom absoluut noodzakelijk om eventuele mechanische problemen te verhelpen voordat er gedacht kan worden aan tuning.

Mechanische problemen kunnen tamelijk onschuldig zijn, bijvoorbeeld een onjuiste raildruk en dientengevolge een verkeerd brandstofdebiet naar de verstuivers. Het kan echter ook gaan om veel ernstigere zaken zoals een te grote speling in de drijfstanglagers. Alle onvolkomenheden, hoe klein ook, moeten worden opgelost omdat ze kunnen leiden tot verkeerde waarden en omdat ze zelf weer andere problemen kunnen veroorzaken.

Het bekendste voorbeeld van een mechanisch defect is een niet met het juiste aanhaalmoment vastgezet inlaatspruitstuk. Daardoor kunnen lekken ontstaan die afhankelijk van de omstandigheden fungeren als vacuümlek of drukverhogende factor. Zulke lekken zijn niet altijd makkelijk te vinden en veroorzaken meestal afwijkende waarden. Vooral wanneer het basiskenveld voor het volumetrisch rendement moet worden geprogrammeerd kunnen ze aanleiding geven tot problemen, omdat het volumetrisch rendement dan niet meer alleen afhankelijk is van de gasklepstand, maar ook van een onbekende factor die van invloed is op de luchttoevoer en de verdeling daarvan in het inlaatspruitstuk. De cilinder vlak bij het lek loopt dan op een armer mengsel dan de andere cilinders. Dit heeft afwijkende waarden van de lambdasonde tot gevolg.

Alsof dit nog niet genoeg is, raakt het brandstofmengsel voor de cilinder in de buurt van het lek vermengd met dat voor de andere cilinders in dezelfde rij, waardoor de hele cilinderrij op een te arm mengsel lijkt te draaien. Gewoonlijk wordt dan het brandstofdebiet opgevoerd tot de lambdawaarde van de hele cilinderrij de streefwaarde benadert, met als gevolg dat de cilinder in de buurt van het lek nog steeds te weinig brandstof krijgt, maar de andere cilinders te veel. Het enige wat daarmee bereikt wordt is een slechte werking van de motor. Bovendien slijten de cilindervoeringen van de cilinders met een te rijk mengsel daardoor voortijdig en bestaat er risico op pingelen van de cilinder die een te arm mengsel krijgt.

Er is echter een zeer makkelijke en goedkope manier om lekken in het inlaatspruitstuk op te sporen, namelijk een bus rem- of carburateurreiniger. Sproei dit op de pakking van het inlaatspruitstuk en een eventueel lek valt onmiddellijk op doordat het reinigingsmiddel naar binnen gezogen en verbrand wordt, waardoor het toerental kortstondig toeneemt.

Uit dit alles blijkt dat het zinloos is om een motor te tunen die kampt met mechanische mankementen. Dat leidt alleen maar tot meer problemen die bovendien niet eenvoudig te verhelpen zijn. De juiste volgorde is om eerst alle mechanische problemen te verhelpen en te zorgen dat alles goed is afgesteld en in prima staat verkeert, en pas dan te beginnen met tunen.